Ubytovací řád

Ubytovací řád škol - PFC Spring 2023

Pro hladký průběh turnaje prosíme všechny účastníky turnaje, kteří jsou ubytování na školách, o dodržování níže uvedených pravidel. Prosíme o důkladné pročtení:

 • Ubytování ve školách je možné v pátek od 17:00. Vyklizení tříd (včetně vrácení uspořádání lavic do původního stavu) je nutné učinit v neděli do 11:00.

 • V rámci konání turnaje platí pro vstup a odchod ze školy následující pravidla:

  • Vchod do školy se otevírá v 17:00 a uzavírá v 23:00

  • Ráno se vchod do školy otevírá v 6:30; uzamyká se v 11:00

 • Pro účastníky turnaje ubytované na ZŠ Mikulova platí složení kauce 1000,- za ubytované družstvo do rukou pana školníka ZŠ Mikulova.

 • Pro účastníky turnaje ubytované na ZŠ K Dolům platí složení kauce 2000,- za ubytované družstvo do rukou pana školníka ZŠ K Dolům.

 • Při příjezdu ke školám v pátek prosím volejte:

  • ZŠ Mikulova: pana školníka - tel.: 731 913 442

  • ZŠ K Dolům: pana školníka - tel.: 777 078 040

  • ZŠ Horáčkova: Anna Eichlerová - tel.: 601 327 004

 • Ve všech prostorách školní budovy je zakázáno kouřit a požívat alkoholické nápoje. Porušení tohoto pravidla vede k okamžitému zrušení ubytování osoby, která pravidlo porušila. 

 • Nenechávejte ve třídách cenné věci – nemůžeme ručit za jejich bezpečné uložení. Ve všech školách není možné zajistit uzamčení jednotlivých tříd - proto důrazně doporučujeme vzít si cenné věci vždy s sebou. Za ponechané věci ve třídě nemůžeme ručit. Vzhledem k uzavření hlavního vchodu školy přes hrací den si prosím vezměte všechny potřebné věci s sebou.

 • Od 22.00 do 06.00 je v budově noční klid, aby nebyli rušeni ti, kteří chtějí spát.  

 • Ve školách nejsou k dispozici sprchy - doporučujeme se tedy vždy vysprchovat přímo na hale.

 • Ve třídách je zakázáno připojovat do zásuvek jakékoliv spotřebiče s výjimkou dobití mobilních telefonů.

 • Je zakázáno otevírat skříně a jiné části nábytku ve třídách, poškozovat nástěnky, nástěnné a jiné pomůcky. Za poškození jakéhokoliv zařízení jsou ubytovaní povinni uhradit cenu opravy resp. zakoupení nového. Při manipulaci s nábytkem ve třídách (lavice a židle) postupujte s maximální ohleduplností. Cena jednoho setu (lavice + 2 židle) přesahuje 5000 korun. 

 • Zákaz hraní florbalu na chodbách a ve třídách na zodpovědnost vedoucích týmů.

 • Prosíme účastníky, aby v prostorách školy dodržovali pořádek a odhazovali odpadky na místa k tomu určená.

 • Ten, kdo opouští třídu, kde je skupina ubytována, jako poslední zkontroluje uzavření oken.

 

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít