Pravidla

Každý tým je vítaným účastníkem Prague Floorball Cupu SPRING 2023!

Turnaj se hraje dle platných pravidel Mezinárodní florbalové unie (IFF).

Turnaje se mohou účastnit pouze družstva, která se včas zaregistrují a uhradí startovné. V případě velkého zájmu budou týmy vybrány podle data úhrady startovného.

Věkové kategorie

 • B04 (BU19) - Kluci narozeni 1.1.2004 a později
 • B05 (BU18) - Kluci narozeni 1.1.2005 a později
 • B06 (BU17) - Kluci narozeni 1.1.2006 a později
 • B07 (BU16) - Kluci narozeni 1.1.2007 a později
 • B08 (BU15) - Kluci narozeni 1.1.2008 a později
 • B09 (BU14) - Kluci narozeni 1.1.2009 a později
 • B10 (BU13) - Kluci narozeni 1.1.2010 a později
 • B11 (BU12) - Kluci narozeni 1.1.2011 a později
 • B12 (BU11) - Kluci narozeni 1.1.2012 a později (3+1 PFCmini)
 • B13 (BU10) - Kluci narozeni 1.1.2013 a později (3+1 PFCmini)
 • B14 (BU09) - Kluci narozeni 1.1.2014 a později (3+1 PFCmini)

 

 • G04 (GU19) - Dívky narozeny 1.1. 2004 a později
 • G06 (GU17) - Dívky narozeny 1.1. 2006 a později
 • G08 (GU15) - Dívky narozeny 1.1. 2008 a později
 • G10 (GU13) - Dívky narozeny 1.1. 2010 a později (3+1 PFCmini)
 • G11 (GU12) - Dívky narozeny 1.1. 2011 a později (3+1 PFCmini)

Pořadatel si vyhrazuje právo rušit kategorie v případě, že se přihlásí méně než 8 týmů. 

VĚKOVÉ VÝJIMKY PRO PFC2023 NEJSOU POVOLENY V ŽÁDNÉ KATEGORII.

V chlapeckých kategoriích 2010 (včetně) a mladších jsou povoleny maximálně 3 dívky/tým, které jsou starší o 1 rok (podobně to umožňuje i ČF - není to tedy považováno za výjimku).

Turnaj

Týmy budou rozděleny do skupin po 4 - 5 týmech (v případě nízkého počtu týmů v kategorii se může stát, že bude pouze jedna skupina o více než 5 týmech). Ve skupinové části se týmy utkají každý s každým.

Všechny týmy se kvalifikují do nadstavbové částí turnaje (play-off A, či play-off B). Postupová pozice vychází z výsledků ve skupině.

Všechna play-off utkání se hrají vyřazovacím způsobem na jedno vítězné utkání. Utkání o třetí místo nehraje, bronzoví medailisté budou dekorováni ihned po skončení semifinále.

Rozpis utkání

Rozpis utkání bude zveřejněn na internetových stránkách PFC. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v rozpisu utkání. V tomto případě budou včas informováni všichni vedoucí družstev, kterých se tato změna týká.

Rozhodčí

Každé utkání řídí rozhodčí s platnou licencí Českého florbalu. V případě zahraničních sudí s licencí příslušné národní florbalové asociace.

Hrací čas

V kategoriích PFCmini (B14, B13, B12, G11, G10) se hraje 3 plus 1 na malém hřišti, 2x8 minut hrubého času, místo 2 minutového trestu je rovnou samostatný nájezd a v PFCmini není playoff, ale nadstavbová část. Hrací systém bude přizpůsoben počtu přihlášených týmů.

V ostatních kategoriích se všechna utkání včetně play-off a finále hrají na 2x15 minut (čas se stopuje v poslední minutě každého zápasu při každém přirušení).

Hrací čas je hrubý. Zastavuje se pouze v těchto situacích: po gólu, při vyloučení, při samostatném nájezdu, na vyžádání rozhodčích.

Mercy rule - pokud je rozdíl branek vyšší než 7, čas se zastavuje pouze na pokyn rozhodčího.

 

Rozdíly mezi PFCmini a PFC 5+1:

Pouze v playoff turnaje pro kategorie 5+1 má každý tým možnost využít time-out (30 sekund). Týmy v PFCmini nemají možnost využít time-out.

Skupinová část

Pořadí ve skupině určuje součet získaných bodů. Za výhru tým obdrží 3 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů. V případě, že dva či více týmů skončí se stejným počtem bodů po ukončení skupinové části, bude se o pořadí rozhodovat podle následujícího klíče:

1. Počet bodů ze vzájemných utkání
2. Rozdíl skóre ze vzájemných utkání
3. Počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních
4. Celkový rozdíl skóre ze všech utkání
5. Celkový počet vstřelených branek ve všech utkáních
6. Los

Play-off turnaje 5+1 - není pro PFC MINI

V případě remízy ve vyřazovací části turnaje po základním hracím čase následuje 5minutové prodloužení (stopována pouze poslední minuta). Tým, který jako první vstřelí gól v prodloužení, vítězí v zápase. Pakliže gól nepadne, následují samostatné nájezdy.

Při samostatných nájezdech budou vybráni tři hráči z každého týmu. Čísla tří hráčů z každého týmu i s pořadím, v jakém nájezdy vykonají, budou oznámeny rozhodčím (ideální předány na papíru). O začínajícím týmu rozhodne los. V případě remízového stavu po vykonání tří nájezdů na každé straně následují extra samostatné nájezdy stylem "náhlé smrti" (série po jednom nájezdu na každé straně, dokud nebude rozhodnuto). V nájezdech "náhlé smrti" můžou nastoupit hráči v poli bez omezení.

 

Hráči a soupisky

Neexistuje limit pro počet hráčů na soupisce týmu, avšak k danému utkání může nastoupit maximálně 20 hráčů.

Každý hráč smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Za chlapeckou kategorii mohou nastoupit maximálně 4 dívky.

Pro vedoucí týmů se soupisky uzavírají týden před zahájením turnaje 9. 5. 2023 23:59:59. Poté bude možné přidat hráče na soupisku pouze prostřednictvím organizátorů PFC před zahájením utkání daného týmu. To bude možné jen během skupinových zápasů, před play-off se soupisky finálně uzavřou.

Věkové výjimky

VĚKOVÉ VÝJIMKY NEJSOU PŘÍPUSTNÉ V ŽÁDNÉ KATEGORII.

Pokud je to nutné, mohou za daný tým v jakékoli kategorii nastupovat mladší hráči bez omezení.

Červená karta

Jestliže v turnaji dojde ze strany rozhodčího k udělení červené karty (ČK), tak podle stupně karty následuje takovýto následek:

Technický trest (TT) - Vyšší trest (2 + 2 min.) + do konce utkání, nemá žádné další následky
Trest do konce utkání (TDKU) - Vyšší trest (2 + 2 min.) + do konce utkání, o trestu rozhoduje JURY turnaje

Po skončení zápasu, rozhodčí a příslušní organizátoři okamžitě uvědomí JURY a ta vydá rozhodnutí o trestu.

Vedoucí týmu

Osoba jmenovaná za vedoucího týmu je zodpovědná za celý tým po celou dobu konání turnaje, jak na hřišti během utkání, tak mimo něj. Vedoucí týmu je osobou, která je kontaktována organizátory v případě jakýchkoliv změn, problémů či jiných okolností. Vedoucí týmu musí být starší 18 let.

Kontrola totožnosti

Organizátoři si vymezují právo požádat kdykoliv během turnaje o kontrolu totožnosti a ověření věku hráče. Vedoucí týmu je zodpovědný za to, že všichni hráči budou mít u sebe identifikační kartu (občanský průkaz či jiný průkaz s fotografií). Platí pouze pro hráče 15 let a starší.

Protesty

Vedoucí týmu má právo podat protest proti hrubému porušení pravidel či předpisů turnaje. V případě podání protestu proti výsledku zápasu či rozhodnutí rozhodčích musí být rozhodčí a přítomní organizátoři upozorněni ihned po skončení utkání. Protest v písemné formě musí být předán bez zbytečného odkladu (do 45 minut od konce rozporovaného utkání) členovi PFC Jury (viz níže). V případě, že žádný člen Jury není na místě, lze protest předat jakémukoliv členu organizačního týmu PFC, avšak zároveň s tím musí uvědoměn člen Jury (kontakty níže). Je nutné uvést všechny argumenty a detailně popsat situaci a problém. Poplatek za podání protestu je 1500 Kč, který je vrácen v případě uznání protestu. V případě zamítnutí protestu poplatek propadá. Rozhodnutí Jury je konečné a nelze se proti němu odvolat.

PFC Jury

Martin Forman (+420 602 227 444)
Michael Zelený (+420 723 678 663)
Dominik Dolejš (+420 732 647 775) - (hlavní rozhodčí)
Jakub Eichler (technický ředitel)
Theodor Caban (+420 725 053 803)

Kontumace

Zápas je kontumován v těchto případech:

 • Tým se nedostaví k zápasu (do 10 minut po plánovaném začátku utkání).
 • Tým nedisponuje alespoň 3+1 hráči před zahájením utkání.
 • Tým je vyloučen z turnaje.

Kontumovaný výsledek je standardně 5:0. Může být ale zvolen jiný výsledek organizátory v případě, že by šlo o záměrné taktizování vzhledem k postupové pozici pro play-off.

Pojištění

Každý vedoucí týmu je zodpovědný za vlastní pojištění hráčů svého týmu jak na hřišti, tak mimo něj. Účastníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatelé PFC nejsou zodpovědní za jakékoliv zranění, onemocnění či ztrátu v průběhu turnaje.

Bezpečnost

PFC Jury si vymezuje právo zasáhnout v případě nevhodného chování hráčů (týmu), rodičů či fanoušků a tým popřípadě vyloučit z turnaje. U všech týmů se vyžaduje slušné chování, stejně tak u všech fanoušků a podporovatelů.
Hráčům je doporučeno nosit ochranné brýle během všech utkání. Ochranné brýle nejsou povinné z důvodu rozdílných vyhlášek národních florbalových asociací.

ŽÁDÁME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, FANOUŠKY A DIVÁKY ABY DBALI SVÝCH CENNOSTÍ VE VŠECH PROSTORÁCH (haly, šatny, školy, jídelny atd.)

 

 

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít

Hotovo

Vše máme uloženo. Děkujeme.

Zavřít